OPRAVY TRHLIN A PRACOVNÍCH SPÁR

Opravy trhlin a spár provádíme modifikovanou trvale plastickou asfaltovou zálivkou (asfaltové a betonové komunikace).

Opravy lze provést dvojím způsobem:

  1. Profrézováním v různé šířce a hloubce, vyčištěním, nahřátím a zalitím pracovní spáry.
     
  2. Pneumatickým zařízením, který pomocí stlačeného vzduchu a plynového hořáku vyčistí spáru či trhlinu nejen od běžných nečistot, ale odhalí také mikrotrhliny v okolí a tlakem vzduchu odstraní nesoudržné části vozovky. Horkým vzduchem také aktivuje povrch spáry a zajistí tak lepší soudržnost zálivkové hmoty s podkladem.

Opravy modifikovanou trvale plastickou asfaltovou zálivkou lze využít k opravám betonových i asfaltových místních komunikací, k opravám komunikací z litých asfaltů včetně parkovišť a odstavných ploch.