Opravy asfaltových komunikací technologií Silkot


Dovolujeme si Vám nabídnout novou, ekonomicky velmi výhodnou metodu při opravách výtluků a děr asfaltových komunikací IThR (Infra-Thermo-homogenizační Renovace).

Tato technologie je podstatně levnější a nesrovnatelně kvalitnější. Dává opravené vozovce nové užitné parametry a tím prodlužuje životnost opravené vozovky minimálně o 3 roky. Zabezpečí dokonalé spojení opravovaného místa s ostatní vozovkou.

Opravy jsou prováděny strojem na kterém je umístěna kompletní technologie. Stroj je určen na lokální opravy povrchových trhlin, prasklin, spár, výtluků i překopů. Jedná se o opravy infratechnologií, kdy zařízení využívá k ohřevu opravovaného místa infračervený sálavý panel a pro doplnění chybějícího materiálu používá upravený, předehřátý recyklát vznikající při frézování asfaltových povrchů. Velikost nahřívaného místa se zvolí dle velikosti výtluku. Oprava provedena tímto strojem je opravou definitivní a díky schopnosti stroje pracovat celoročně může nahradit tzv. studenou balenou.
 

Průběh opravy (video)

Fotografie 2 roky starých oprav